WYKŁADOWCY:

 • Stanisław Balbus – Warsztaty poetyckie 
 • Janusz Barta - Prawo autorskie
 • Anna Burzyńska  - Analiza dzieła literackiego
 • Stefan Chwin – Warsztaty prozatorskie 
 • Bogusław Dopart – Warsztaty wydawnicze  
 • Leszek Elektorowicz
 • Jerzy Illg – Warsztaty wydawnicze 
 • Jerzy Jarzębski – Krytyka literacka, Wykłady o literaturze
 • Stanisław Jaworski – Teorie procesu twórczego  
 • Ireneusz Kania – Przekład literacki 
 • Julian Kornhauser – Warsztaty poetyckie 
 • Zbigniew Kruszyński – Warsztaty prozatorskie
 • Antoni Libera – Warsztaty prozatorskie 
 • Krzysztof Lisowski – Warsztaty wydawnicze
 • Magdalena Lubelska
 • Tadeusz Lubelski - Wykłady o filmie
 • Bronisław Maj – Warsztaty poetyckie
 • Maria Malatyńska – Wykłady o filmie
 • Piotr Marecki 
 • Ryszard Markiewicz – Prawo autorskie
 • Michał P. Markowski – Wykłady o literaturze
 • Marek Nowakowski – Warsztaty prozatorskie
 • Ryszard Nycz – Analiza dzieła literackiego
 • Tadeusz Nyczek – Warsztaty dramaturgiczne 
 • Józef Opalski – Wykłady o teatrze
 • Renata Przybylska – Kultura słowa
 • Sławomir Shuty – Warsztaty prozatorskie
 • Ewa Sonnenberg – Warsztaty poetyckie 
 • Stanisław Stabro – Warsztaty poetyckie  
 • Władysław Stróżewski - Estetyka
 • Jerzy Stuhr - Scenariusz
 • Włodzimierz Szturc – Warsztaty dramaturgiczne
 • Małgorzata Sugiera – Wykłady o teatrze 
 • Olga Tokarczuk – Warsztaty prozatorskie
 • Jan Tomkowski – Wykłady o literaturze 
 • Krzysztof Uniłowski
 • Andrzej Wajda - Scenariusz
 • Teresa Walas – Krytyka literacka 
 • Leszek Wołosiuk - Scenariusz
 • Marta Wyka – Krytyka literacka
 • Bogdan Zadura – Warsztaty poetyckie
 • Joanna Zając – Wykłady o teatrze