Studium Pismo Literacko-Artystyczne

Studium, z podtytułem Pismo  literacko – artystyczne powstało podczas warsztatów wydawniczych I rocznika Studium Literacko-Artystycznego UJ. Redakcją stanowili słuchacze I rocznika w składzie: Monika Błażewicz, Mariusz Czyżowski (redaktor), Katarzyna Jakubiak, Waldemar Mogielnicki, Grzegorz Nurek, Ewa Sonnenberg, Piotr Antoni Woźniak. Redakcja działała pod okiem Rady Redakcyjnej w składzie: Jerzy Jarzębski, Bronisław Maj, Gabriela Matuszek, Ryszard Nycz, Maciej Słomczyński, Władysław Stróżewski, Marta Wyka.

Pismo ukazywało się w Krakowie, w wersji papierowej, wydawcą pisma początkowo była Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, później wydawnictwo Mariusza Czyżowskiego, Zielona Sowa. W 2005 roku został zmieniony podtytuł na Pismo o młodej literaturze. więcej>>