PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UJ 2022/2023

Warsztaty (200h):
- proza fabularna (opowiadanie, powieść) – 30 godz. rozbite na dwóch wykładowców po 15 godz.
- proza fabularna (gatunkowa) – 18 godz.
- proza niefabularna (reportaż, dokument, gatunki dziennikarskie) – 18 godz.
- proza niefabularna (esej, dziennik, biografia) – 14 godz.
- poezja (wiersz, poemat, cykl) – 40 godz. rozbite na dwóch wykładowców po 20 godz.
- poezja (piosenka, lit. dziecięca) - 12 godz.
- dramat (klasyczny i teksty dla teatru) – 36h rozbite na dwóch wykładowców po 18 godz.
- scenariusz fabularny (film, serial) – 18 godz.
- scenariusz niefabularny (dokument, program telewizyjny) – 14 godz.
 
Wykłady (98h):
- arcydzieła prozy polskiej – 18 godz.
- arcydzieła poezji polskiej – 18 godz.
- arcydzieła prozy europejskiej – 18 godz.
- arcydzieła poezji europejskiej – 18 godz.
- współczesne życie literackie – 18 godz.
- rynek wydawniczy i prawo autorskie – 8 godz.
 
W sumie 298 godz. zajęć + 2 dwudniowe sesje wyjazdowe po 12 godz. każda, co daje całość kursu 324 godziny na 2 lata.