O Nas

Chcesz zostać pisarzem, dramaturgiem, poetą – UCZ SIĘ OD NAJLEPSZYCH!

Dwuletnie podyplomowe STUDIA LITERACKO-ARTYSTYCZNE  to pierwsze w Polsce, prestiżowe  , istniejące od 1994 r. (projekt autorski prof. Gabrieli Matuszek; do 2016 r. studia nosiły nazwę Studium Literacko-Artystyczne). Wykładowcami są wybitni pisarze, poeci, krytycy i najlepsi specjaliści w poszczególnych dziedzinach, a wielu wychowanków odniosło znaczące sukcesy literackie.

Program obejmuje zajęcia warsztatowe z głównych rodzajów i gatunków literackich oraz wykłady dopełniające podstawową wiedzę potrzebną twórcom pracującym w materii słowa.

Studia kończą się pracą dyplomową pisaną pod opieką wybranego tutora, którą jest tomik poetycki, proza, tom opowiadań, dramat itp. Przy studiach istnieje seria literacka, umożliwiająca debiuty oraz publikacje kolejnych książek absolwentom i słuchaczom.

Studia dedykowane są dla osób utalentowanych literacko, posiadających ukończone studia I lub II stopnia, inżynierskie, albo jednolite magisterskie.  Zajęcia odbywają się w cyklach dwudniowych sesji, co dwa tygodnie (piątek, sobota).

Realizujemy projekty literackie, organizuje Festiwale, konkursy literackie (np. Konkurs Literacki im. Macieja Słomczyńskiego), podejmuje współpracę z podobnymi placówkami za granicą (Praga, Lipsk, Piatigorsk) itp.

Z inicjatywy pierwszego rocznika Studium Literacko-Artystycznego powstało pismo „STUDIUM", które przez wiele lat było jednym z najważniejszych pism młodo literackich w Polsce, a od  2008 r. ukazuje się pod red. Gabrieli Matuszek „Seria Studium Literacko-Artystycznego UJ", umożliwiająca debiuty oraz publikacje kolejnych książek absolwentom SLA.

Z inicjatywy absolwentów powstało i działa także Stowarzyszenie Absolwentów, Wykładowców i Słuchaczy Studium Literacko-Artystycznego UJ, które pomaga w publikacji książek, (współ)organizuje promocje, imprezy literackie itp.

 

Szczegółowe informacje nt. wykładowców, przedmiotów oraz życia literackiego słuchaczy i absolwentów znajdują się na stronie:

http://www.sla.polonistyka.uj.edu.pl/

A także na stronach:

https://www.facebook.com/sla.uj.krakow?fref=ts

https://www.facebook.com/SzkolaKreatywnegoPisaniaStowarzyszenieSLA?fref=ts

 

Nasze studia to coś więcej niż studia podyplomowe, to przygoda, którą zapamiętuje się na całe życie.

O wyjątkowym charakterze studiów decydują:

 • autorskie niekonwencjonalne zajęcia prowadzone przez wybitnych pisarzy i najlepszych specjalistów,
 • małe elitarne  grupy zajęciowe pozwalające na nawiązanie relacji Mistrz-Uczeń,
 • przewaga zajęć warsztatowych nad teoretycznymi,
 • wyjazdowe warsztaty literackie, wieczory autorskie słuchaczy i absolwentów,
 • żywy kontakt ze współczesnym środowiskiem literackim,
 • możliwość odnalezienia osobistej ścieżki literackiej słuchacza, biorącego udział w wachlarzu zajęć (proza, poezja, dramat, scenariusz, gatunki niefikcjonalne i in.),
 • bogata historia szkoły, w której murach wykładali nobliści i która wciąż stanowi niedościgniony wzór dla innych szkół twórczego pisania w Polsce,
 • możliwość ukończenia debiutanckiego tekstu pod okiem wybranego wykładowcy,
 • możliwość połączenia pasji artystycznej z uzyskaniem  dyplomu ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim,
 • dla absolwentów możliwość darmowego uczestnictwa w dowolnych zajęciach w charakterze wolnego słuchacza,
 • możliwość poznania ludzi ze środowiska literackiego.
 • niepowtarzalna atmosfera Krakowa

 

Dla kogo?

 • dla osób utalentowanych, marzących o pisaniu, ale nie wiedzących, jak się do tego zabrać,
 • dla osób pragnących zacząć oraz ukończyć własny utwór literacki
 • dla osób po debiucie, które chcą rozwinąć swój warsztat,
 • dla osób, które zawodowo zajmują się tworzeniem tekstów, albo zamierzają się tym zająć,
 • dla osób, którym brakuje inspiracji, kontaktu ze środowiskiem literackim,
 • dla osób, które pragną podejrzeć warsztat mistrza,
 • dla osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu współczesnej literatury i kultury,
 • dla (przyszłych) pisarzy, redaktorów, dziennikarzy, publicystów, copywriterów, scenarzystów
 • dla ciekawych, ambitnych, odważnych i kreatywnych osób w każdym wieku

 

Co nas wyróżnia?

Są to jedyne studia, na których osoby posiadające talent literacki mogą rozwijać swoje zdolności pod okiem profesjonalistów.

Nasze studia podyplomowe w zakresie twórczego pisania stanowią, rzadki na polskich uczelniach, odpowiednik anglosaskiego modelu creative writing.

Misja studiów a misja i strategia Uniwersytetu Jagiellońskiego

Misja Studium Literacko-Artystycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego jest zgodna ze strategią rozwoju Uczelni, która zmierza do rozszerzenia i podniesienia swojej oferty edukacyjnej, wprowadzając nowe kierunki studiów i dążąc do stworzenia nowego modelu edukacyjno-badawczego w szkolnictwie wyższym. Program tych wciąż mało popularnych w Polsce studiów konkuruje z podobnymi studiami kreatywnego pisania w Europie i USA. Dzięki atrakcyjnej ofercie edukacyjnej, w której jest także miejsce na studia twórczego pisania, Uczenia zyskuje silniejszą pozycję na rynku edukacyjnym, odpowiadając międzynarodowym standardom.