Nagroda im. Macieja Słomczyńskiego

Nagroda została ustanowiona z okazji 10-lecia istnienia Studium Literacko Artystycznego UJ.

Patronem nagrody został Maciej Słomczyński, wybitny tłumacz literatury anglosaskiej (m.in. Szekspira i Ulissesa Joys'a), znakomity pisarz, nieodżałowany wykładowca Studium Literacko-Artystycznego.

Pierwsza edycja konkursu im. Macieja Słomczyńskiegoo najlepszą pracę literacką z kręgu słuchaczy i absolwentów SLA miała miejsce w 2004 roku.

Jury w składzie: Marek Bieńczyk, Wojciech Ligęza, Bronisław Maj, Karol Maliszewski. Gabriela Matuszek przyznało Nagrodę Annie Agacie Tomaszewskiej za tomik poetycki przygotowany do druku, pt. Wiersze do czytania. Nagroda została wręczona 3 czerwca 2004 r., podczas Festiwalu Literackiego „Literatura wobec nowej rzeczywistości".

Nagrodzony tomik ukazał się drukiem w Wydawnictwie Literackim w 2005 r.

II edycja konkursu miała miejsce w styczniu 2009 roku, z okazji 15-lecia istnienia Studium Literacko-Artystycznego UJ.

Jury w składzie: Wojciech Ligęza,  Krzysztof Lisowski i Gabriela Matuszek przyznało trzy równorzędne nagrody:

Agnieszce Czachor za zbiór opowiadań Ciśnij piorunem nawet w śmierć, Justynie Machałowskiej za tom wierszy Uda, na których śpią psy, Kamilowi Majewskiemu za powieść Panta Deus.

Ponadto zostały wyróżnione dwie prace:  utwór sceniczny Ewy Jędrych Ale jazda, oraz Opowiadania Agnieszki Frankowskiej

Prace nagrodzone zostały opublikowane w „Serii Studium Literacko-Artystycznego UJ" w 2009 r.

W III edycji konkursu literackiego im. Macieja Słomczyńskiego, zorganizowanego z okazji jubileuszu 20-lecia istnienia SLA (czerwiec 2014 r.), jury w składzie Gabriela Matuszek (przewodnicząca), Stanisław Bryndza-Stabro oraz Dorota Kozicka przyznało trzy nagrody:

Główną Nagrodę otrzymała Katarzyna Janicka za tom opowiadań „Prospekt Park Stories".

Drugą Nagrodę Ewa Szumowska za powieść „Jaspiska Wola", trzecią nagrodę Michał Kozłowski za tom poetycki pt. „Gadane".

Ponadto Jury postanowiło wyróżnić dwie prace: wyróżnienie I otrzymała Tatiana Judycka za tom poetycki „Klisze", wyróżnienie II otrzymał ks. Tomasz Nowak za tom poetycki „Scena z życia".

W IV edycji konkursu literackiego im. Macieja Słomczyńskiego w 2019 r., zorganizowanego z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia Studiów Literacko-Artystycznych, przyznano dwie równorzędne pierwsze nagrody: Agnieszce Wiktorowskiej-Chmielewskiej za zbiór opowiadań „Dzielnica (bez) cudów” oraz Katarzynie Klakli za powieść „Łotrzyca”. Drugie miejsce przyznano Ewie Jarockiej za powieść „Dresik”. Wyróżnienie specjalne jury (bez druku) otrzymała Kamila Kielar za reportaż „Świat oddycha skrzelami”.