MEDIA O SLA

 

1.      „Echo Miasta Kraków", lipiec 2012

2.      O krakowskiej „Szkole Pisarzy" i europejskich instytucjach kreatywnego pisania Gabriela Matuszek „Pogranicza" nr 5 (88) 2010.

3.      Przestrzeń rozpraszania niepewności. Rozmowa z prof. Gabrielą Matuszek, kierownikiem Studium Literacko-Artystycznego Wydziału Polonistyki UJ „Alma Mater" 117 (2009).

4.      Proza kreatywnie krakowski dodatek do „Gazety Wyborczej" „Gazeta w Krakowie" 7.06.2004.

5.      Talent i nauka. Z dr Gabrielą Matuszek rozmawia Tadeusz Kornaś. „Alma Mater" 2004, nr 63.

6.      Festiwal literacki krakowski dodatek do „Gazety Wyborczej" „Gazeta w Krakowie" 5.06.2004.

7.      Sowy na jubileusz „Rzeczypospolita" nr 131 5-6.06.2004.

8.      Sowy rozdane krakowski dodatek do „Gazety Wyborczej" „Gazeta w Krakowie" 4.06. 2004.

9.      Literacki festiwal „Dziennik Polski" nr 130 (18 226) 4.06.2004.

10.  Miłość jak zbrodnia Włodzimierz Jurasz „Gazeta Krakowska" 24.03.2003.

11.  Lekcje prozy Maria Wilczek-Krupa „Dziennik Polski" 19.01.2002.

12.  Spotkanie poetów  Alicja Babij „Gazeta Krakowska" 14.12. 2000.

13.  Szkoła pisarstwa czy pisania? Z Gabrielą Matuszek rozmawia Andrzej Maria Knapik „Miesiąc w Krakowie" 1999 nr 12.

14.  Podpatrywanie mistrza „Przekrój" nr 30/2770 26.07.1998.

15.  Zawód dla odważnych Elżbieta Borek „Dziennik Polski" 23.03.1998.

16.  Szkoła bezwstydnych talentów Nina Kowalska „Cracoviana" 1997/1998 nr 5/6.

17.  Rady poetki „Gazeta Wyborcza" 2-3.11.1996.

18.  Literaci z cenzusem „Gazeta Krakowska" 8-9.06.1996.

19.  Krajzega słońca krakowski dodatek do „Gazety Wyborczej" „Gazeta w Krakowie" 8.06.1996.

20.  Pisarze dyplomowani „Dziennik Polski" 8.06.1996.

21.  Kuźna talentów Radosław Zając „Eurostudent" 1996 nr 5.

22.  Uczą pisarstwa „Gazeta Krakowska"  nr 15 (1996) 18.01.1996.

23.  Uczeni pisarze „Gazeta Krakowska" 27.09.1995.

24.  Studium „Dekada Literacka" nr 10 (1995) 31.12.1995.

25.  Wymyśliłem zbrodnię doskonałą. Z Maciejem Słomczyńskim (Joe Alexem) rozmawia Gabriela Łęcka „Polityka" nr 30 (1995) 29.07.1995.

26.  Galernicy pióra Elżbieta Borek „Dziennik Polski" 8.07.1995.

27.  Uczniowie Szymborskiej i Miłosza Marek Mikos krakowski dodatek do „Gazety Wyborczej" „Gazeta w Krakowie" 29.06.1995.

28.  Nikt nie może pomóc pisarzowi Moniaka Piątkowska „Gazeta Wyborcza" 18.11.1994 nr 268.

29.  Szkoła pisania. Pomóc w wyborze krakowski dodatek do „Gazety Wyborczej" „Gazeta w Krakowie" 26.11.1994, nr 275 (1407).

30.  Wieszczem być Piotr Sarzyński „Polityka"  nr 44 29.10.1994.

31.  Nie tylko szkoła pisarzy Marek Siudaj„Rzeczpospolita" 10.08.1994, nr 185.

32.  Szkoła pisarzy „Gazeta Wyborcza" 6.07.1994.

ARTYKUŁY W SIECI

1.      Studia jak salon literacki Justyna Zielińska na portalu www.edukacyjnykrakow.pl,

4 września 2008.

MULTIMEDIA

1.      IMAK wydanie 13. - Akademia pisania - Józef Baran rozmawia z prof. Gabrielą Matuszek, dyr. Studium Literacko-Artystycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Hanną Sieją, absolwentką SLA.