Studia podyplomowe

Dwuletnie studia podyplomowe

Studium Literacko-Artystyczne

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. Gołębia 16

31 – 007 Kraków

Sekretariat: pokój nr 44

e-mail:  renata.pinkowska@uj.edu.pl , marcin.sosik@uj.edu.pl

tel: 12 663-13-23

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Artur Grabowski