Dla Kandydatów

Rok rozpoczęcia edycji

2023/2024

Wydział

Wydział Polonistyki

Jednostka prowadząca studia

Wydział Polonistyki

Nazwa studiów podyplomowych

Studia Literacko-Artystyczne

Opłata za studia podyplomowe

9 000 zł (2250 zł/semestr)

Adres

ul. Gołębia 16, p.44, 31-007 Kraków

Telefon

12 663 13 23

E-mail

renata.pinkowska@uj.edu.pl; rekrutacja.sla@uj.edu.pl (nadsyłanie prac)

WWW

http://www.sla.polonistyka.uj.edu.pl/

Godziny przyjęć w sekretariacie

poniedziałek-piątek w godzinach od 9.00 do 14.00

Liczba semestrów

4

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia na dowolnym kierunku.

Rekrutacja

Limit przyjęć

min. 14 osób maks. 18 osób

Termin rekrutacji

od 04.05.2023 do 31.08.2023

Początek studiów

13 października 2023 r.

Opis studiów

Dwuletnie podyplomowe STUDIA LITERACKO-ARTYSTYCZNE to pionierska w Polsce forma kształcenia typu "creative writing". Stworzone w 1994 przez Prof. Gabrielę Matuszek na Wydziale Polonistyki UJ, działają nieprzerwanie do dzisiaj, a wielu spośród ich absolwentów zajęło znaczącą pozycję na rynku literackim.

Wykładowcami są znakomici pisarze: prozaicy, poeci, eseiści, dramatopisarze, scenarzyści oraz krytycy literaccy i wykładowcy UJ.

Program kształcenia obejmuje zajęcia warsztatowe z głównych rodzajów i gatunków literackich oraz wykłady dopełniające wiedzę o literaturze polskiej i światowej, współczesnym życiu literackim i prawie autorskim. Studia kończą się pracą dyplomową w postaci dzieła literackiego, pisaną pod opieką wybranego wykładowcy.

Słuchaczem studiów może zostać osoba legitymująca się dyplomem co najmniej licencjata dowolnego kierunku. Słuchacze wnoszą opłatę za studia w trybie semestralnym, zajęcia odbywają się w cyklach dwudniowych sesji (w piątki i soboty), mniej więcej co dwa tygodnie, a ich dopełnieniem jest coroczna, dwudniowa sesja wyjazdowa, umożliwiająca integrację studentów obu roczników.

Przy studiach wydawana jest seria literacka dedykowana utworom obecnych i byłych studentów oraz działa Stowarzyszenie Absolwentów SLA, które prowadzi działalność edukacyjną i popularyzatorską.

Program

 Warsztaty (200h):

- proza fabularna (opowiadanie, powieść) – 30 godz. rozbite na dwóch wykładowców po 15 godz.

- proza fabularna (gatunkowa) – 18 godz.

- proza niefabularna (reportaż, dokument, gatunki dziennikarskie) – 18 godz.

- proza niefabularna (esej, dziennik, biografia) – 14 godz.

- poezja (wiersz, poemat, cykl) – 40 godz. rozbite na dwóch wykładowców po 20 godz.

- poezja (piosenka, lit. dziecięca) - 12 godz.

- dramat (klasyczny i teksty dla teatru) – 36h rozbite na dwóch wykładowców po 18 godz.

- scenariusz fabularny (film, serial) – 18 godz.

- scenariusz niefabularny (dokument, program telewizyjny) – 14 godz.

 

Wykłady (98h):

- arcydzieła prozy polskiej – 18 godz.

- arcydzieła poezji polskiej – 18 godz.

- arcydzieła prozy europejskiej – 18 godz.

- arcydzieła poezji europejskiej – 18 godz.

- współczesne życie literackie – 18 godz.

- rynek wydawniczy i prawo autorskie – 8 godz.

W sumie 298 godz. zajęć + 2 dwudniowe sesje wyjazdowe po 12 godz. każda, co daje całość kursu 324 godziny na 2 lata.

Terminy zajęć

piątki 15.00 - 20.00, soboty 9.00 - 15.00, co dwa tygodnie

Punkty ECTS

64

Wymagane dokumenty

  • przedstawienie oryginalnej pracy literackiej (do 10 stron)
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • kwestionariusz osobowy

Kierownik studiów

prof. dr hab. Artur Grabowski