Czesław Miłosz

 

 

 

 

     Poeta, prozaik, noblista, eseista, historyk

     literatury, tłumacz, prawnik i dyplomata.

 

 

 

 

(ur. 30 czerwca 1911 w Szetejniach, zm. 14 sierpnia 2004 w Krakowie) 

Laureat Neustadt International Prize for Literature (1978) i Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1980). Profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley i Uniwersytetu Harvarda. W latach 1951–1989 przebywał na emigracji - do 1960 we Francji, następnie w Stanach Zjednoczonych. Do kraju wrócił w 1993. Członek Polskiej Akademii Umiejętności, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, kawaler Orderu Orła Białego. Pochowany w Krypcie Zasłużonych na Skałce; brat Andrzeja Miłosza.

Przed II wojną światową – obok Józefa Łobodowskiego – był poetą katastroficznym, uderzającym w ton starotestamentowych proroków. Od twórców formacji Żagary odróżniał go kult klasycystycznych rygorów. Po wojnie jego poezja stała się intelektualna. Literaturę pojmował wówczas jako drogę do ocalenia człowieczeństwa. W latach 70-tych. zaczęła  dominować w niej religia i kontemplacja. Jego książki przetłumaczono na 44 języki.

 W wierszach Miłosza sprzed II wojny światowej dominuje metaforyczność, rytmiczność, wizje apokalipsy. Te, pisane podczas wojny nie mają już tyle patosu i ozdobników. Poeta stawia na komunikatywność, na zrozumienie zawartych w nim treści filozoficznych i intelektualnych. Część wierszy poświęca okupowanej Warszawie (Miasto, Błądząc). Po wojnie poeta podejmuje tematykę bardziej filozoficzną. Szczególnie upodobał sobie traktat. W tomie Światło dzienne Traktacie moralnym piętnuje zanik wartości moralności.  W 1957 r. pisze Traktat poetycki, pokazuje w nim historię, kulturę i mentalność ludzi z czasów odej Polski. W tomie Druga przestrzeń (2002 r.) znalazł się Traktat teologiczny, w którym Miłosz rozważa problem wiary.

Oprócz poezji Czesław Miłosz napisał także eseje. Najważniejszy z nich to Zniewolony umysł (uważana za wybitną próbę analizy działania propagandy komunistycznej), Rodzinna Europa, Ziemia Ulro, Ogród nauk, powieść Dolina Issy oraz dziennik Rok myśliwego.

Po zerwaniu z komunistycznymi władzami, Miłosz wyrażał niechęć i krytykę w stosunku do PRL. Często piętnował polski nacjonalizm i katolicyzm – określając go ciemnogrodem.

Wszystkie jego utwory objęte zostały w 1951 w Polsce cenzurą, która trwała do 1980 roku.   

Dzieła

 • Kompozycja(1930)
 • Podróż(1930)
 • Poemat o czasie zastygłym(1933)
 • Trzy zimy(1936)
 • Obrachunki
 • Wiersze (1940)
 • Równina (1941)
 • Pieśń niepodległa (1942)
 • Do polityka (1945)
 • Ocalenie (1945)
 • Traktat moralny (1947)
 • Zniewolony umysł (1953)
 • Zdobycie władzy (1953)
 • Światło dzienne (1953)
 • Dolina Issy (1955)
 • Traktat poetycki (1957)
 • Rodzinna Europa (1958)
 • Kontynenty (1958)
 • Człowiek wśród skorpionów (1961)
 • Król Popiel i inne wiersze (1961)
 • Gucio zaczarowany (1965)
 • Widzenia nad zatoką San Francisco (1969)
 • Miasto bez imienia (1969)
 • Prywatne obowiązki (1972)
 • Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada (1974)
 • Ziemia Ulro (1977)
 • Ogród nauk (1979)
 • Hymn o perle(1982)
 • Nieobjęta ziemia (1984)
 • Kroniki (1987)
 • Dalsze okolice (1991)
 • Zaczynając od moich ulic (1985)
 • Metafizyczna pauza (1989)
 • Poszukiwanie ojczyzny (1991)
 • Rok myśliwego (1991)
 • Na brzegu rzeki (1994)
 • Szukanie ojczyzny (1992)
 • Historia literatury polskiej (1993)
 • Legendy nowoczesności (1996)
 • Życie na wyspach (1997)
 • Piesek przydrożny (1997)
 • Abecadło Miłosza (1997)
 • Inne abecadło (1998)
 • Zaraz po wojnie. Korespondencja z pisarzami 1945-1950 (1998)
 • Wyprawa w dwudziestolecie(1999)
 • To(2000) – tomik poetycki (Książka otrzymała laur Śląskiego Wawrzynu Literackiegoza 2000 r.)
 • Druga przestrzeń (2002)
 • Orfeusz i Eurydyka (2002)
 • O podróżach w czasie (2004)
 • Spiżarnia literacka (2004)
 • Wiersze ostatnie (2006)
 • Bieg

 

Dyskografia Miłosza

Miłosz czyta Mickiewicza. Miłosz czyta Miłosza, 1996