O Nas

Chcesz zostać pisarzem, dramaturgiem, poetą – UCZ SIĘ OD NAJLEPSZYCH!

Dwuletnie podyplomowe STUDIA LITERACKO-ARTYSTYCZNE to pierwsze, prestiżowe studia  w Polsce, istniejące od 1994 r. (projekt autorski prof. Gabrieli Matuszek; do 2016 r. studia nosiły nazwę Studium Literacko-Artystyczne). Wykładowcami są wybitni pisarze, poeci, krytycy i najlepsi specjaliści w poszczególnych dziedzinach. Program obejmuje zajęcia warsztatowe z głównych rodzajów i gatunków literackich oraz wykłady dopełniające podstawową wiedzę potrzebną twórcom pracującym w materii słowa. Studia kończą się pracą dyplomową pisaną pod opieką wybranego tutora, którą jest tomik poetycki, proza, tom opowiadań, dramat itp. Przy studiach istnieje seria literacka, umożliwiająca debiuty oraz publikacje kolejnych książek absolwentom i słuchaczom. Studia dedykowane są dla osób utalentowanych literacko, posiadających ukończone studia I lub II stopnia, inżynierskie, albo jednolite magisterskie.  Zajęcia odbywają się w cyklach dwudniowych sesji, co dwa tygodnie (piątek, sobota).

Informacje nt. życia literackiego słuchaczy i absolwentów znajdują się na stronach:
https://www.facebook.com/sla.uj.krakow?fref=ts
https://www.facebook.com/SzkolaKreatywnegoPisaniaStowarzyszenieSLA?fref=ts

Fotogalerie

  więcej>>